DUCHOVNÍ CVIČENÍ PRO VŠECHNY

Téma: ŽÍVOT V PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ

Duchovní obnova v duchu sv. Ignáce z Loyoly. 

Doprovází: P. Cyril John SJ 

11.-14.10.2018

Začínáme ve čtvrtek v 18.00 hod. večeří a končíme v neděli obědem.

1.650,- Kč (ubytování a strava) 

Přihlásit se můžete zde