BIBLICKÉ - ŽIDOVSKÉ TANCE - VÍKEND PRO ŽENY 

Svoji vděčnost a důvěru v Boha můžeme vyjádřit tancem, který je jedinečným způsobem modlitby, do níž se zapojuje celé tělo. Jednoduchými figurami a rytmem lze vyjádřit hluboké emoce a myšlenky, choreografie nás zároveň spojuje v jedno společenství. Do programu jsme zařadili společné mše sv., modlitby a kreativní večer. 

Lektorka: Gita Vyleťalová

9. - 11.11.2018 

Začínáme v pátek v 18.00 hod. večeří a končíme v neděli obědem. 

Přihlásit se můžete zde